Talentburo Tilburg

Zet kinderen in hun kracht!

Zet kinderen in hun kracht!

Ieder kind is anders, en dat is maar goed ook. Met veel kinderen gaat het vaak prima; in de klas, in het sportteam, in het gezin of zelfs in onbekende situaties. Maar dat geldt niet altijd voor ieder kind. Talentburo Tilburg richt zich op hoogbegaafdheid en talentontwikkeling. Het doel? Kinderen weer in hun kracht zetten.

Ieder kind is talentvol op zijn eigen manier. Maar soms lukt het niet altijd om stevig in je schoenen te blijven staan. In dat geval kan extra ondersteuning het (zelf)vertrouwen vergroten. Zo bloeit het kind weer op en groeit het door in sociale vaardigheden en in leervaardigheden op school. Maar ook in de plek die het inneemt binnen het gezin of in de klas. Voor Talentburo Tilburg is hoogbegaafdheid geen vereiste voor ondersteuning . Samen zoeken we naar dé manier om jouw talent, je kwaliteiten of je passie zo goed mogelijk tot uiting te laten komen.

Wij zullen ons even voorstellen

Mijn naam is Ester van Ballegooijen en het is mijn missie om kinderen weer in hun kracht te zetten. Vanuit verbinding kijken we samen op welk gebied er ondersteuning nodig is om weer tevreden en gelukkig te kunnen zijn met wie je bent. We ontwikkelen vaardigheden waaruit positieve gevoelens ontstaan die we vast kunnen houden. Dit kan in groepsverband of in een-op-een coachingsessies, op school of bij mij in de praktijk. Ik kijk naar wat een kind nodig heeft en bied een traject op maat aan. Een van de middelen die ik hiervoor inzet is muziekonderwijs.

Met mijn jarenlange ervaring in het basis- en voortgezet onderwijs richt ik mij op het begeleiden en ondersteunen van hoogbegaafde kinderen en hun omgeving, en op kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van mindset, ontwikkeling van executieve functies, sociale vaardigheden en faalangst. Zo komt door aandacht voor talentontwikkeling ieder kind weer in zijn kracht!

Ester van Ballegooijen
Femke Zeegers

Mijn naam is Femke Zeegers en binnen Talentburo Tilburg begeleid ik kinderen vanuit een oplossingsgerichte manier. Ik kijk in eerste instantie naar wat al wel goed lukt en leer vanuit daar nieuwe vaardigheden aan om het probleem aan te pakken. Op die manier werk ik met kinderen aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en zet ik kinderen weer in hun kracht. In mijn werk houd ik altijd rekening met het systeem waarin het kind functioneert en zet daar waar nodig mijn begeleiding in. Naast werken voor Talentburo Tilburg heb ik ook mijn eigen praktijk, waarin ik naast kinderen ook volwassenen coach middels o.a. systeemtherapie en wandelcoaching.

Bekijk ons aanbod

Mindset

Mindset is de manier waarop je naar je intelligentie en mogelijkheden kijkt. Uit verschillende onderzoeken blijkt, dat je mindset van grote invloed is op de groei die je doormaakt. Zo belemmert een vaste mindset de ontwikkeling. Een groeimindset zorgt juist voor doorzettingsvermogen: het geeft je kracht om telkens weer die volgende stap te kunnen zetten. Je leert bijvoorbeeld uitdagingen aan te gaan, hard te werken voor goede resultaten en om te gaan met tegenslagen. Ook ervaar je dat fouten maken mag. Talentburo Tilburg helpt je om te leren denken en werken vanuit deze groeimindset, zodat jij eruit kunt halen wat erin zit.

Executieve functies

Executieve functies zijn de functies in je brein waarmee je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is. Deze functies ontwikkelen zich tot je 21ste levensjaar. Toch wordt er in het onderwijs een groot beroep gedaan op je executieve functies. Bijvoorbeeld als je een weektaak of huiswerk moet plannen. Of als je zelfstandig moet beginnen aan een opdracht. En ook als je moet samenwerken met klasgenoten of informatie moet onthouden en ordenen.

Wanneer sommige executieve functies niet zo sterk ontwikkeld zijn, kan dat invloed hebben op je manier van werken en daarmee uiteindelijk ook op je resultaten. Talentburo Tilburg helpt kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs te ontdekken welke executieve functies extra aandacht nodig hebben, om die vervolgens te versterken. Zo kun je er écht uithalen wat erin zit!

Sociale vaardigheden

Door een verschil in kennis en een andere manier van communiceren en denken kunnen er problemen ontstaan tussen hoogbegaafde kinderen en hun klasgenoten. Daarom krijgen ouders van hoogbegaafde kinderen regelmatig te horen dat het verstandig is om hun kind naar een sociale vaardigheidstraining te sturen. Maar hoogbegaafdheid betekent niet dat je geen sociale vaardigheden hebt. Toch richten de meeste trainingen zich daar wel op. Dat maakt ze vaak minder geschikt.

Wat wel helpt is het contact met andere hoogbegaafde kinderen: je gaat je dan met ontwikkelingsgelijken sociaal sterker voelen en ervaart dat je mag zijn wie je bent. En dat is precies waar Talentburo Tilburg zich op richt: het kind weer in zijn kracht!

Faalangst

Iedereen is weleens bang om te falen. Maar je krijgt pas last van faalangst als je er op een verkeerde manier mee omgaat. Hoogbegaafde kinderen leggen de lat vaak hoog en willen daar voor zichzelf en hun omgeving aan blijven voldoen. Lukt dat niet, dan voelt dat als falen. Ook als de omgeving hier wellicht anders tegenaan kijkt. Bovendien kunnen hoogbegaafde kinderen zich goed voorstellen wat er allemaal mis kan gaan. En wat daarvan de mogelijke consequenties zijn.

Veel hoogbegaafde kinderen hebben een hoge emotionele intensiteit: ze beleven hun emoties heel intens en voelen die van anderen goed aan. Dat zorgt ervoor dat de angst om te falen ze flink in de weg kan zitten. Talentburo Tilburg helpt je te geloven in jezelf en je angsten weer de baas te worden!

Ik kan mezelf zijn

Muziek

Mooi anders

Hoogbegaafdheid uit zich op veel verschillende manieren. Ieder kind is immers anders. Regelmatig zorgt hoogbegaafdheid voor uitdagingen voor het kind zelf, maar ook voor de omgeving. Met name voor de ouders en de school. Dan is het fijn wanneer iemand daarin ondersteuning en begeleiding kan bieden. Talentburo Tilburg richt zich op het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en hun omgeving, zodat het kind weer in zijn kracht komt te staan. Een van de middelen die ik hiervoor inzet is muziekonderwijs.

Voor mij is muziek de rode draad in mijn leven, mijn passie, mijn talent. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig met muziek in aanraking komen extra goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Zo leert een kind beter luisteren en kan het zich beter concentreren. Ook ontstaat er een betere samenwerking tussen beide hersenhelften, wordt het werkgeheugen vergroot en draagt muziek bij aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Om deze redenen zet ik muziek graag in om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling.

Scholen

Ik ben oké

Voor scholen bestaat er de mogelijkheid vrijblijvend contact op te nemen om met elkaar te bekijken op welke manier ik de school kan ondersteunen op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Je kunt dan denken aan een voorlichting over hoogbegaafdheid aan het team op een studiedag, het ondersteunen van een leerkracht in de klas, het verzorgen van workshops over mindset en executieve functies voor leerkrachten en/of kinderen en het begeleiden van hoogbegaafde kinderen die vastlopen binnen het onderwijs. Talentburo Tilburg zorgt voor een aanbod op maat.

Direct contact

Tarieven

  • Kennismakingsgesprek:gratis
  • Individuele coaching:€ 87,50 (50 minuten)
  • Begeleiding scholen:€ 95,- p/u
  • Informatief gesprek ouders:€ 40,- (30 minuten)
  • Verslag begeleiding:€ 87,50

De begeleiding kan soms deels vergoed worden vanuit een PGB. Dit PGB moet door de ouders zelf aangevraagd worden. De procedure van aanvraag verschilt per gemeente. Indien gewenst, denk ik graag met je mee gedurende de aanvraagprocedure.

Trainingen

  • Op weg naar de brugklas groepstraining:€ 95,-groepstraining
  • SOVA en HB:€ 25,- p/uSOVA-training
  • Snel leren = leuk lere:€ 279,95groepstraining
  • AromaTouch:€ 55,- (45 minuten)massage

Let op: Ben je verhinderd? Een afspraak dient minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd afgezegd te worden, anders zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Reistijd en reiskosten binnen Tilburg gratis, buiten Tilburg € 1,- p/km